Gamma e-Bicy

Una actitud i dos motors, el de la i-bicy i tu.